Jiří Fuchs / Roman Cardal - Co je filozofie - Debatní klub

6. 7. 2015 16:26
Rubrika: Ostatní

 

00:00 Úvod, představení soukromé filozofické školy Academia Bohemica
02:05 Začátek diskuse, krátké shrnutí historie produkce jiřího Fuchse
02:50 Posun ke studiu společensko-kulturních a politických problémů s filozofického hlediska
03:29 Co je filozofie? Jaký má praktický význam pro život? První přiblížení
07:55 Myšlení je nástrojem filozofie
09:01 Kdo určí odpověď na otázku "Co je v životě podstatné?"
12:49 Jak filozofie může pomoci v dnešním společensko-kulturním a politickém dění?
16:54 Filozofie vrcholící v etice umožňuje kvalitnější reflexi společensko-politické praxe
19:42 východiska pro totalitní myšlení
21:15 chápou se dnes témat "kým je člověk" a otázky po "pravém společenském řádu" ideologové?
23:24 defekty ve výkladu člověka v socialismu (kolektivismus)
28:08 defekty ve výkladu člověka v liberalismu (rezignace na obecnost lidských práv a spravedlnosti)
31:18 důležitost pojmu lidské přirozenosti a vazby na svobodu
32:19 absolutizace ontologická svobody liberály
33:49 svoboda v kontextu lidské přirozenosti v komplementárním vztahu s mravním zákonem
37:03 Je současný relativismus jiný než v předchozích obdobích? (Je věc vzdělanosti být dnes relativistou)
39:42 socialismus a liberalismus se sjednocují v levicovém liberalismu
42:19 Co je to filozofie - druhý bližší pohled. Filozofie se nevyvíjí plynule jako přírodní vědy. Základní otázky a odpovědi byly známy už v Antice.
43:30 Poznáváme pravdivě? Otázka po objektivitě lidského poznání. 
46:58 v čem se tedy filozofie vyvíjí?
50:33 Co je etický relativismus?
58:24 Nenese ideologie levicového liberalismu prvky totalitního myšlení?
01:02:34 neomarxisté, frankfurtská škola na scéně
01:06:56 skrytost působení neomarxistů ve veřejnosti
01:08:26 Co je totalita?
01:20:16 nadřazenost ideologické, korektní pravdy nad pravdou skutečnou - znak totalitní ideologie
01:26:40 jaká je správná metoda při definování totality? Fenomenologická nebo esenciální?
01:31:20 dvě hlavní složky levicového liberalismu - multikulturalismus a genderový feminismus
01:33:17 kulturní relativismus jako základ argumentace multikulturalistů 
01:38:45 Argumentace Habermase "předsociální lidství je abstraktní, potřebujeme lidství definovat jako individuální" - kulturní identita
01:47:25 syndrom ideologa vychovatele, obrovské seběvědomí multikulturalistů ve verbálních konfliktech
01:49:53 Jsme schopni racionálními argumenty čelit ideologům?
01:54:03 Co tvoří identitu člověka? Může filozofie pomoci esenciálním pojetím člověka ? Přirozenost člověka
02:06:23 Jak definovat člověka? Co znamená neempirická dimenze lidského bytí?
02:08:37 Rozpor: Hume a Kant popírají neempirické myšlení neempirickým myšlením
02:11:48 Proč se filozofové mýlí?
02:15:35 Tři možnosti jak filozoficky koncipovat lidské bytí
02:20:20 získané, odvozené identity
02:23:38 Přirozené předporozumění životu se filozofickými analýzami potvrzuje
02:24:25 kritéria filozofie, která zkoumá ontologickou konstituci člověka
02:27:40 Termín lidské přirozenosti ukazuje na předpolitickou část lidského bytí
02:29:40 Existuje souvislost mezi lidskou přirozeností člověka a přirozeným mravním zákonem?
02:31:30 Svobodná vůle je zaměřena k zdokonalení osoby; zdokonalení je popsáno mravním zákonem. 
02:33:34 Dá se poznat obsah mravního zákona?
02:35:40 Skutečně přivádí ctnosti člověka na životní vrchol?
02:41:39 Zánik lidského života absurdizuje smysl lidského života?
02:44:48 Končí život smrtí?
02:49:57 Ukazuje existence mravního zákona na existenci Boha?
02:56:37 Jak to, že materialismus je tak úspěšný?
03:00:05 Závěr: Všechno závisí na vyřešení otázky teorie poznání (pravdy a jistoty). 
03:01:37 Selhání novověkých teoretiků v teorii poznání 
03:06:26 Metodická náročnost noetiky.
Academia Bohemica je soukromá filosofická škola a na jejích stránkách se píše, že jedním z hlavních motivů činnosti Academia Bohemica je snaha o vyplnění prázdného prostoru, který vznikl vlivem jednostrannosti univerzitně fixovaných trendů soudobé filosofie.
Autoři tohoto textu dále uvádějí, že jsou totiž přesvědčeni o hluboké krizi současného filosofického myšlení a má jít o jev, který není jen přechodný. Je totiž, podle autorů textu, logickým vyústěním vývoje novověké filosofie a symptomem této krize je ztráta hlavních témat filosofie, jejichž případné řešení je mimo jiné i nezastupitelným prostředkem racionální životní orientace. 
V rámci Debatního klubu jsme si dovolili pozvat dva lektory Academia Bohemica Jiřího Fuchse a Romana Cardala, aby své teze o smyslu soudobé filozofie a dalších tématech představili širší veřejnosti.

Sdílet

Komentáře

pavel-v Kdysi jsem Fuchsovy knihy/články žral. Od jisté doby si myslím, že je to plýtvání časem. Jestli Fuchs často kritizuje negativní teologii, pak je paradoxní, že jeho myšlení by se dalo nazvat negativní filosofií. ;)

slu-nicko Mně se zdá, že mluví celkem rozumně...

MiroslavKratochvíl Gůglil jsem "negativní teologii" s "Fuchsem", ale nic jsem nenašel. Nicméně se mi ani nezdá, že by jeho myšlení mělo být analogické s negativní teologií.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio