Které jsou hlavní části mše svaté?

27. 5. 2010 7:37
Rubrika: Ostatní

Které jsou hlavní části mše svaté?
Hlavní části mše svaté jsou: Obětování, proměňování a přijímání.Hlavní části mše svaté. - Obětování, proměňování a přijímání byly již v první mši svaté při poslední večeři. Pán Ježíš vzal chléb a víno, proměnil je ve své tělo a ve svou krev a podával apoštolům. Církev přidala k těmto hlavním částem ještě některé obřady. Tyto obřady jsou prastaré a mají hluboký význam.


Obřadní řeč. - Při mši svaté je v římském obřadu řeč latinská. Mezi různými národy se používá řeči mezinárodní. Podobně i Církev má svou řeč mezinárodní a tou je latina. Je to řeč ze staré křesťanské doby, řeč statisíců mučedníků. Buď na tuto řeč hrdý a hleď se naučit v této řeči, co je třeba, abys rozuměl alespoň některým částem zpívané mše svaté. Latina je jazykem mrtvým. Žádný národ jím totiž už nemluví. Všechny národy se musejí tomu jazyku naučit, a proto ani nevzniká mezi nimi žárlivost při jeho používání. Jedním jazykem se naznačuje, posiluje a utvrzuje jednota Církve na celém světě. Tím jazykem se také naznačuje, že jsou v naší svaté víře tajemství.
Tento jazyk se již nemění, kdežto všechny živé jazyky se stále vyvíjejí a mění. Proto mohou zůstat slova posvátných obřadních knih stále táž i po mnoho staletí. Katolík může být kdekoliv na světě na mši svaté a všude se cítí jako doma. V krajích jazykově smíšených se tím předchází sporům. Každý se může modlit při mši svaté spolu s knězem všechny modlitby v řeči mateřské, neboť kniha ke mši svaté (misál) je přeložena téměř do každého jazyka.
Většinu modliteb se modlí kněz tiše, zvlášť důležité modlitby. Může být tedy věřícím lhostejno, v jakém jazyce se je kněz modlí, zvlášť, když důvody pro mrtvý obřadní latinský jazyk jsou tak závažné. Víš-li co je mše svatá, budeš také hledět poznat důkladně všechno, co náleží ke mši svaté.

Věřící mají přispívat k tomu, aby všechno bylo v kostele ke mši svaté co nejkrásnější. Je to pro Pána Ježíše. Pro něho jen to nejkrásnější! Podle výzdoby kostela se poznává láska věřících k Pánu Ježíši. Hoši mohou přispívat k zvelebení bohoslužeb zbožným ministrováním a dívky péčí o květinovou výzdobu oltářů, případně o prádlo ke mši svaté.ThDr. František Tomášek - KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
Nakladatelství MICHAEL S.A. Frýdek-Místek, 2007/2009

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio